Şeful Serviciului Ordine Publică

Comisar şef de poliţie

Tapalagă Paul

 

 

Serviciul de Ordine Publică are ca principale atribuţii:

  • realizează îndrumarea, controlul şi coordonarea   operaţională a structurilor de ordine publică subordonate: birourile şi formaţiunile pentru mediul urban, a secţiilor de poliţie rurale şi a posturilor comunale de poliţie ;
  •  coordonează, îndrumă şi controlează activitatea poliţiştilor de proximitate pentru realizarea parteneriatului cu societatea civilă, creşterea numărului activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale prin atragerea cetăţenilor la executarea misiunilor poliţiei, asigură prezenţa permanentă şi activă a acestora în mijlocul comunităţii pentru rezolvarea problemelor cu care acestea se confruntă;
  •  acordă sprijin şi îndrumare agenţilor economici pentru organizarea pazei înarmate şi avizează planurile de pază a acestor obiective şi planurile de pază a transportului de valori monetare;
  •  primesc, verifică şi avizează personalul de pază înarmat, tehnicienii societăţilor specializate în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii sistemelor de alramă, precum şi eliberarea atestatelor profesionale agenţilor de securitate;
  •  cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române şi Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;
  •  verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau organisme neguvernamentale repartizate de conducerea unităţii, conform competenţei;
  •  acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii;
  •  primesc, verifică şi înaintează Direcţiei de Ordine Publică documentaţiile pentru licenţierea societăţilor specializate de pază şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare