SAGA - Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere în regiunea de frontieră România - Ucraina

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 din cadrul Instrumentului European de Vecinătate

Obiectivul general al proiectului constă în Îmbunătățirea cooperării regionale pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere între structurile de poliție române și ucrainene prin crearea unei platforme de lucru IT funcțională pentru schimb de date și informații.

 

              Faza I a proiectului SAGA a inclus lucrări de reparații la un număr de 15 clădiri. Urmare a derulării contractelor de execuție de lucrări, s-au executat lucrările în proporție de 100%.

             Faza a II-a a Proiectului SAGA presupune continuarea lucrărilor la 7 posturi de poliție

Proiectul se implementează în perioada 29.06.2019 – 31.12.2023 și generează un parteneriat eficient între instituțiile de poliție și poliție de frontieră din România și Ucraina.