PROGRAME DE PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII IMPLEMENTATE

DE I.P.J. BOTOŞANI 2023

  1. Programul de prevenire a victimizării minorilor 

Are ca scop prevenirea victimizării membrilor grupului ţintă prin diferitele forme ale infracționalității (agresiuni sexuale, trafic de persoane, consum de droguri şi substanţe etnobotanice). Se derulează în perioada februarie 2023 – decembrie 2023 în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Botoşani .

  1. Program de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului 

Are ca obiective creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi informarea membrilor comunităţii în scopul reducerii riscului de victimizare. Se derulează în perioada februarie 2023– decembrie 2023.

  1.  Program de prevenire a violenţei domestice  

Obiective principale:  promovarea unor măsuri educativ-preventive şi informarea populaţiei cu privire la prevederile legale în domeniul prevenirii violenţei în familie .

4. Program de prevenire a infracționalității informatice

Are ca scop informarea populației în scopul reducerii victimizării prin infracțiuni informatice. Are atat o componentă adresată copiilor, cat și una adresată adulților.