PROGRAME DE PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII IMPLEMENTATE

DE I.P.J. BOTOŞANI 2018

  1. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor (prioritate naţională)

Are ca scop prevenirea victimizării membrilor grupului ţintă prin diferitele forme ale infracționalității (violenţă şcolară, consum de droguri şi substanţe etnobotanice, trafic de persoane e.t.c.). Se derulează în perioada februarie 2018 – decembrie 2018 în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Botoşani şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

  1. Program de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului 2018 (parte componentă a priorităţii naţionale Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului

Are ca obiective creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi informarea membrilor comunităţii în scopul reducerii riscului de victimizare. Se derulează în perioada februarie 2018 – decembrie 2018.

  1. Program de prevenire a violenţei intrafamiliale  (parte componentă a priorităţii naţionale Prevenirea infracţiunilor intrafamiliale ).

Obiective principale: identificarea cazurilor de violenţă intrafamilială şi a factorilor declanşatori sau favorizanţi specifici fiecărui caz în parte, promovarea unor măsuri educativ-preventive şi informarea populaţiei cu privire la prevederile legale în domeniul prevenirii violenţei în familie.