Proiecte ale Poliției Române 

 

  • S.E.I.M.D. - "Sistem Electronic Integrat de Management al Documentelor"
  • SYNERGY - "Îmbunătăţirea capacităţii operaţionale de schimb / analiză a informaţiilor conform 2006/960/JHA şi 2008/615/JHA-SYNERGY”
  • EUROPOL - "Reţea securizată pentru realizarea schimbului de informaţii la nivelul autorităţilor de aplicare a legii din România, conectată cu reţeaua securizată Europol";
  • Programul de cooperare România – Elveția: "Proiectul Respectarea reglementărilor UE în ceea ce privește schimbul automat de date dactiloscopice și sistemul de management al calității în combaterea teorismului și a criminalității transfrontaliere în Europa"
  • SIRENE - "Achiziția și implementarea sistemului informatic aferent Biroului SIRENE, precum și achiziționarea necesarului de echipamente IT&C pentru funcționarea Biroului SIRENE operațional"
  • S.N.R.I. - "Sistem Național de Raportare a Incidentelor"
  • S.I.I.S.D.O.D.C.A. - "Sistem Informatic Integrat pentru Suportul Decizional și Organizațional privind Dezvoltarea Capacității Administrative a IGPR"
  • R.O.C.R.I.S. - "Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar"
  • PDP1 - Consolidarea cooperării poliţieneşti dintre Norvegia şi România, pentru combaterea grupurilor infracţionale itinerante şi traficul de fiinţe umane
  • PDP4 - Abordare integrată pentru prevenirea victimizarii în comunităţile de romi