Şeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice

Comisar șef de poliție 

Ciubotă-Roșă Ștefan

 

 
 
    Serviciul de Investigare a Criminalității Economice funcţionează ca structură specializată în domeniu, asigurând aplicarea actelor normative în vigoare şi având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economicofinanciar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.
Prin lucrătorii specializați, structura desfășoară activități investigative și de cercetare în următoarele domenii și linii de muncă:
 • Evaziune fiscală;
 • Spălarea banilor.
 • Corupţie, incompatibilităţi şi conflictul de interese;
 • Achiziţii publice;
 • Administraţie publică;
 • Sănătate, învăţământ şi alte instituţii bugetare.
 • Proprietate intelectuală;
 • Instituţii de credit si adecvarea capitalului;
 • Asigurărireasigurări şi leasing financiar;
 • Societăţi comerciale şi insolvenţă.
 • agricultură si industrie alimentară;
 • silvicultură, mediu şi materiale reciclabile;
 • infrastructură rutieră şi transporturi;
 • construcţii;
 • ţigarete şi produse din tutun;
 • produse energetice;
 • alcool şi băuturi alcoolice;
 • metale preţioase;
 • jocuri de noroc;
 • fraude vamale;
 • fraude intracomunitare;
 • protecţia forţei de muncă.
 
 
     Pentru îndeplinirea sarcinilor cei revin, structura  colaborează cu organele locale de profil ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală Ministerului Finanţelor Publice, organisme cu atribuții de control pe diferite domenii de activitate, inspecţiile din sistemul administraţiei de stat şi cu alte instituţii publice, organizând acţiuni şi controale comune, precum şi alte activităţi impuse de situaţia operativă