Şeful Serviciului Criminalistic

Subcomisar de poliţie
Cuti Constantin

criminalistica@bt.politiaromana.ro

 

      Criminalistii din structurile inspectoratului au în responsabilitate efectuarea cercetării la faţa locului în cazul comiterii unor infracţiuni sau producerii unor evenimente, pentru descoperirea, ridicarea şi valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, prin aplicarea unor metode ştiinţifice de maximă rigurozitate şi obiectivitate, precum şi prevenirea comiterii unor infracţiuni sau alte fapte antisociale.

                             Serviciul Criminalistic are ca principale atribuţiuni:

  • efectuarea de cercetări la faţa locului;
  • efectuarea de expertize şi constatari criminalistice grafice şi de tehnică a documentelor, dactiloscopice, traseologice, balistice şi pentru detecţia comportamentului simulat, în scopul identificării şi probării vinovăţiei făptuitorilor;
  • organizarea şi exploatarea cartotecilor de identificare criminalistică (decadactilară şi antropologică)