Şeful Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă

Inspector principal de poliție 

Gologan Bogdan 

 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Botoșani, este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, paza şi supravegherea, escortarea, punerea în libertate, respectarea drepturilor şi libertăţilor, precum şi a obligaţiilor ce revin persoanelor private de libertate:

  • Condiţiile de detenţie asigură executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu  respectarea principiului demnităţii umane,pentru toate categoriile depersoane private de libertate.
  • Activităţile specifice privind cazarea, hrănirea, igiena, asistenţa medicală şi acordarea drepturilor ce decurg din Lege.
  • asigurarea vizitări persoanele private de libertate, conform planificării, de către de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV – lea inclusiv, în spaţiul special amenajat sub supraveghere vizuală, directă a lucrătorilor de poliţie.
  • controlul de specialitate și antiterorist a persoanele sosite la vizită, care constă în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise 
  • primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia centrului. 
  • Controlului specific a articolelor şi bunurilor primite în prezenţa aparţinătorilor şi a persoanei private de libertate, înainte de a le fi predate acestora.
  • asigurarea întrevederilor cu apărătorii în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.
  • asigurarea întrevederilor cu notari publici, executori  judecătoreşti, a altor reprezentanţil diplomatici sau a altor persoane şi organizaţii cu atribuţii oficiale.