Împuternicit șeful Biroului Pregătire Profesională

                  Inspector principal de poliție

                            Pintială Vasile

 

Biroul Pregătire Profesională este biroul de specialitate din cadrul aparatului județean al I.P.J. Botoșani care gestionează și coordonează activitatea de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției. 

 

Principalele atribuții sunt:

- formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ care pregătesc personal al Poliției Române; 

- perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;

- coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. 

Obiectivul principal al biroului îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii cu succes a  dezideratelor instituționale.