Șeful Biroului pentru Protecția Animalelor

Inspector principal de poliţie
Chitan Sorin

 

Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani, cu competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.
În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Biroul pentru Protecția Animalelor cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
Are următoarele atribuţii:

  • - constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
  • - urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor, în cazul unor deținători sancționți contravențional sau avertizați pe această linie;
  • - întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau se autosesizează în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;
  • - identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, adăposturilor, precum şi a proprietarilor acestor animale;
  • - intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;
  • - verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
  • - colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol pe raza Judetului Botoșani;
  • - ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție;
  • - desfăşoară campanii de informare a legislaţiei în domeniu, precum şi de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de profil;
  •  - intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu autorități, organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.