Compartimentul de analiză şi prevenirea criminalităţii

 

 

Compartimentul de analiză şi prevenirea criminalităţii desfăşoară următoarele activităţi:

  • organizează şi coordonează activitatea interactivă de prevenire a criminalităţii la nivelul Inspectoratului judeţean de poliţie;
  • realizează analize ale dinamicii criminalităţii;
  • participă la elaborarea de programe locale de prevenire împreună cu alte structuri ale poliţiei şi în colaborare cu autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale;
  • colaborează cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniul educaţiei;
  • derulează împreună cu diverşi parteneri campanii de prevenire a criminalităţii pe diverse segmente ale infracţionalităţii;
  • participă la realizarea studiilor iniţiate de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în vederea identificării cauzelor care generează recrudescenţa unui anumit gen de fapte şi stabilirii modului de abordare a problematicii pe plan local;
  • reprezintă I.P.J. Botoşani în Comisia pentru protecţia copilului organizată la nivelul Consiliului Judeţean Botoşani;
  • participă, în limita atribuţiilor legale, la şedinţele comitetelor şi comisiilor care au legătură cu domeniul prevenirii criminalităţii;
  • iniţiază, monitorizează şi derulează la nivelul unităţii parteneriale sociale cu autorităţi şi organizaţii neguvernamentale, în domeniul prevenirii criminalităţii.