Șef ServiciuComisar șef de poliție AZAMFIREI-BIDAȘCĂ SORIN

Datele de contact ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative cu sediul la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani:

Fax: 0231.507246
e-mailcazier@bt.politiaromana.ro
Adresa: B-dul M. Eminescu, nr.57, Botoșani

Program de funcționare

I.P.J.Botoșani : primire/eliberare certificat cazier judiciar/certificate de integritate

LUNI-JOI între orele 08,30-13,00 și 14.00-15.00

VINERI 8.30-14.00

Poliția Municipiului Dorohoi: primire/eliberare certificat cazier judiciar
Luni-vineri între orele 09.00-11.00

Poliția orașului Săveni: primire/eliberare certificat cazier judiciar

Luni- vineri între orele 9.00-11.00

Poliția orașului Darabani: primire/eliberare certificat cazier judiciar

Luni-vineri între orele 9.00-11.00

 

Informații utile privind eliberarea
certificatului de cazier judiciar / integritate comportamentală

 

Pentru alinierea cu prevederile Legii 290/2004 privind Cazierul Judiciar, nu este acceptată transmiterea prin email a cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de către persoane fizice și juridice această modalitate de lucru făcând imposibilă demonstrarea identității solicitantului.

Vă informăm că, începând cu 01.07.2021, nu mai este necesară prezentarea la ghișeu a cererii pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală, cetățenii putând obține documentele mai sus menționate prin prezentarea la ghișeu a actului de identitate.

Eliberarea Extrasului de pe Cazierul Judiciar, necesar pentru anexarea la dosarul constituit în vederea susținerii examenului pentru obținerea Permisului de Conducere, respectiv Preschimbării Permisului străin de Conducere, se realizează de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Botoșani, cu sediul în Calea Națională, din cadrul Prefecturii Botoșani, în baza acordului persoanei pentru efectuarea verificărilor specifice.

Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină Certificatul de Cazier Judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, etc., la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială, etc.) să solicite acestor instituții obținerea Extrasului de pe Cazierul Judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nefiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea Certificatului de Cazier Judiciar. Atenție, în conformitate cu Legea 290 din 2004 privind Cazierul Judiciar, cererile nu pot fi transmise de către persoanele fizice!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

Certificatele de cazier judiciar vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

Persoana fizică

În ceea ce privește eliberarea documentelor de cazier judiciar, în cazul în care PERSOANA FIZICĂ se prezintă personal la ghișeu, singurul act necesar este documentul de identitate, prezentat în original, în vederea identificării (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate).

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, persoana fizică se poate prezenta la orice unitate sau subunitate de poliție din țară, în care există ghișeu de cazier judiciar, indiferent de locul de naștere al solicitantului.

În situația în care la ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar se prezintă AVOCATUL SAU UN ALT ÎMPUTERNICIT AL PERSOANEI FIZICE, acestuia i se solicită împuternicirea avocațială, respectiv procura autentificată de un notar public și cererea-tip completată cu datele de identificare ale persoanei fizice pentru care se dorește obținerea certificatului de cazier judiciar sau integritate comportamentală.

Și în această situație, persoana care se prezintă la ghișeu se legitimează cu actul de identitate original și depune cererea și împuternicirea/procura, nefiindu-i solicitate alte copii ale unor documente emise de instituții publice.

 

Persoana Juridică

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, care trebuie să îşi dovedească această calitate.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obținut și de către o altă persoană fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Documente necesare:

actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;

împuternicire persoană juridică, respectiv Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010, înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante, în cazul în care documentul nu este solicitat personal de către reprezentantul legal;

actul original care face dovada calității de persoană juridicăactul de constituire/înfiinţare (Hotărâre de Guvern, Ordonanţa de Guvern, lege, sentinţă civilă, etc.) / certificatul constatator – forma detaliată - eliberat conform Legii nr. 26/1990 de Oficiul Național pentru Registrului Comerțului  (nu mai vechi de 3 luni) - în original.;

după caz, actul de schimbare a denumirii, dacă persoana juridică are denumire anterioară.

  •  

Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane fizice

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de...

Detalii

Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane juridice

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie Județene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Detalii

Obținerea adeverinței de integritate comportamentală

Acte necesare pentru a obținerea unei adeverințe de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019.

Detalii